Orang Awam
Perbankan Komersial

Perbankan Komersial

Kemudahan pembiayaan kepada anggota KPF telah mula diperkenalkan pada tahun 2009. Pelbagai pilihan produk yang mana kesemuanya adalah patuh syariah, mesra pelanggan dan mempunyai syarat-syarat permohonan yang unik, kemudahan ini dilihat kemudahan yang terbaik dapat ditawarkan kepada anggota KPF.

Jenis produk pembiayaan:

Pembiayaan Runcit Pembiayaan Korporat
 Pembiayaan Peribadi-i  Pembiayaan Koop-i
 Pembiayaan Tunai-i  Pembiayaan Korporat-i
 Pembiayaan Umrah Ziarah  Pembiayaan Niaga-i               

 


Klik sini
untuk memohon

03-26942095 ext 155

Deposit berjangka mudarabah dilancarkan pada tahun 2010, bagi membantu anggota membuat pelaburan jangka pendek yang mana menggalakkan tabungan dengan memberikan pulangan yang munasabah. Tawaran dividen yang kompetitif merupakan salah-satu altenatif pelaburan yang baik khusus diberikan kepada anggota KPF.

Kadar keuntungan indikatif :

                Tempoh                Kadar Keuntungan Indikatif
3 Bulan 3.45%
6 Bulan 3.55%
12 Bulan 3.75%

*Tertakluk kepada terma dan syarat


Sebarang pertanyaan mengenai
Deposit

03-26942095 ext 154