Orang Awam
Perjalanan KPF

Perjalanan KPF

 • 2021

  • Menganggotai Federasi Koperasi (Perladangan, Pemborongan & Peruncitan serta Pertanian dan Industri Asas Tani Malaysia)
 • 2019

  • FELDA melantik KPF sebagai pemaju utama bagi projek rintis, Program Pembangunan Peneroka (PPP) di Felda Bukit Rokan.
 • 2014

  • Memiliki ladang dan kilang pemprosesan sawit
 • 2013

  • Penjualan 51% ekuiti FHB kepada FGV berjumlah RM2.2 billion
  • Mewujudkan aktiviti Ar-Rahnu (cawangan pertama di Jengka, Pahang).
 • 2010

  • Pelaburan luar negara dalam hartanah di Mekah
  • Pembangunan hotel dan hartanah di Bangi
  • Pelantikan panel syariah
 • 2007

  • Modal syer mencecah RM1.0 billion
  • Menceburi dalam bidang hartanah dengan pembelian The Icon, Jalan Tun Razak
  • Menceburi dana usahasama pertama
  • Memperkenalkan khairat kematian kepada anggota
 • 2006

  • Menceburi dana usahasama (JV Fund) pertama
 • 2004

  • Pelaburan modal syer dalam Bank Kerjasama Rakyat Malaysia (BKRM) sebanyak RM50 juta
 • 2003

  • Membeli syarikat luar pertama iaitu Gold Coin (M) Bhd
  • Melaksanakan Sistem Komputer Berintegrasi (SAP)
 • 1997

  • Menubuhkan Pasukan pengurusan Dana Dalaman
 • 1996

  • Aktiviti pelaburan diuruskan oleh Pengurus Dana Luar bermula pada tahun 1990 hingga 1996 (outsourced)
  • Melantik Ketua Eksekutif pertama
 • 1995

  • Modal syer mencecah RM125 juta dengan keanggotaan seramai 148 ribu
  • Melunaskan pinjaman FELDA, 5 tahun lebih awal (early settlement)
 • 1990

  • Membeli Perbadanan Khidmat Korporat (kini dikenali sebagai FHB) bernilai RM166 juta (51%) melalui pembiayaan sebanyak RM60 juta daripada FELDA
  • Melancarkan Program Penambahan Modal Syer (SERIBU)
  • Menjalankan kempen penambahan modal syer secara insentif
  • Pemberian syer khas RM200 bagi setiap anggota berjumlah RM30 juta daripada Syarikat Kumpulan FELDA
 • 1983

  • Modal syer mencecah RM10 juta dan keanggotaan bertambah sehingga 21 ribu anggota


 • 1981

  • Memperoleh geran bernilai RM5 juta daripada FELDA bagi pemilikan ekuiti dalam Perbadanan Niaga, Pemasaran, Pertanian, Getah dan Angkut
 • 1980

  • Ditubuhkan pada 1 Julai 1980 di bawah Ordinan Koperasi 1948 (kini Akta Koperasi 1993).
  • Permulaan modal syer sebanyak RM340 ribu dan keanggotaan seramai 769 anggota