PEMBIAYAAN TUNAI-i

Jenis

Had Maksimum

Tempoh (Tahun)

Kadar Keuntungan Setahun

Pembiayaan Tunai-i

RM 5,000.00

2

5%

Nota : Tertakluk kepada terma dan syarat KPF, untuk maklumat lanjut sila kunjungi segera ke cawangan kami yang berdekatan dengan anda

 

Konsep Pembiayaan

Pembiayaan Tunai-i adalah berkonsepkan Tawarruq

 

Kategori Pelanggan

Tunai-i (Saham)

Tunai-i ( Tiada Saham )

Permohonan pembiayaan bersamaan dengan jumlah Saham KPF sahaja.

Melalui potongan gaji majikan sahaja

 

Jumlah dan Had Pembiayaan

Pakej

Had Pembiayaan

Tunai-i (Saham)

RM 5,000.00

Tunai-i ( Tiada Saham )

RM 5,000.00

 

Kadar Keuntungan

  1. Tunai Plus-i (Saham)                          : 5.00%
  2. Tunai Plus-i (Tiada Saham)                 : 5.50%

 

Laporan CCRIS

Laporan CCRIS (dari aplikasi SPeKAR') perlu dikemukakan untuk setiap permohonan.

 

Tempoh Pembiayaan

Maksimum 2 tahun (24 Bulan) atau sehingga umur persaraan atau yang mana lebih awal.

 

Syarat Jaminan

Penjamin / cagaran tidak diperlukan bagi jumlah pembiayaan bersamaan atau kurang dari jumlah saham KPF.

 

Perlindungan DTT

Skim Takaful Keluarga Berkelompok

 

Yuran Proses / Perkhidmatan

Yuran proses sebanyak RM 50.00 untuk pemohonan pembiayaan Tunai Plus-i.