Orang Awam
Utama
 • Bantuan Khairat Kematian adalah merupakan sumbangan yang diberikan oleh pihak KPF kepada anggotanya di mana sumbangan ini diberikan kepada anggota/ahli keluarga anggota yang meninggal dunia.
 • Permohonan boleh dibuat dengan menghantar dokumen berikut:
  1. Borang Permohonan Bantuan Khairat Kematian
  2. Salinan Sijil Kematian
  3. Salinan Kad Pengenalan Waris
  4. Permit Perkuburan (Jika Ada)
  5. Salinan Kad Pengenalan Si Mati
 • Permohonan juga boleh dibuat sekiranya si mati adalah bukan ahli KPF:
  1. Isteri Anggota
  2. Anak Anggota (23 Tahun Ke Bawah)

Dokumen boleh dihantar melalui pos atau email ke
kpfadmin@felda.net.my atau faks ke talian 03-2604 0213.