Orang Awam
Pelaburan & Perniagaan

Pelaburan & Perniagaan

Pengerusi Datuk Khamis Mohamed Som
 
  • Encik Anuar Malek
  • Encik Haniff Ahmad Norilah
  • Dato' Zainal Hassan
  • Tan Sri Dr. Abdul Samad Haji Alias
  • Encik Azidy Daud
  • Datuk Suhaimi Zainuddin
  • Encik Ramli Putih