No. 108, Jalan Inderapura 1,
Bandar Inderapura,
27000 Jerantut, Pahang
Penyelia Operasi : Siti Aisyah Supandi @ Masri
Email : arrahn-jerantut@kpf.my
09-2609177