Norfazlin

Puan Norfazlin Dato’ Idris menjadi anggota KPF pada 29 Julai 2003. Beliau berkelulusan Ijazah Sarjana Pentadbiran Perniagaan, Universiti Malaya disamping memiliki Ijazah Sarjana Muda Perakaunan daripada Universiti Malaya. Beliau mula berkhidmat dengan FELDA sebagai Akuantan Divisyen Akaun Dan Analisis, Jabatan Kewangan pada tahun 2003. Sehingga kini, beliau masih berkhidmat di FELDA sebagai Pengawal Kewangan, Jabatan Kewangan. Beliau dilantik sebagai Bendahari KPF pada 23 Jun 2019 bagi sesi 2019/2020.