Orang Awam
Sistem Q-share

Sistem Q-share

  • Penambahan saham boleh dibuat dengan menyediakan deraf bank/cek atas nama KOPERASI PERMODALAN FELDA MALAYSIA BERHAD atau melalui JOMPAY (tertakluk kepada lebihan had keluarga) dan hantarkan ke KPF melalui pos berdaftar / hadir sendiri ke kaunter